0933 168 969

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – KINH DOANH NHÀ
INVESTMENT AND TRADING OF REAL ESTATE JSC
Địa chỉ: 18 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường ĐaKao, quận 1 TP.HCM

Hotline: 0933 168 969