0933 168 969
ĐỢT KỲ HẠN THANH TOÁN TỶ LỆ % SỐ TIỀN THANH TOÁN GHI CHÚ
0 Đặt cọc 100,000,000
1 Ký hợp đồng vay vốn 10%
2 3 tháng kể từ lúc ký HĐVV 5%
3 6 tháng kể từ lúc ký HĐVV 5%
4 9 tháng kể từ lúc ký HĐVV 5%
5 12 (ký HĐ mua bán) 5%   30%
6 14 tháng kể từ lúc ký HĐVV 5%
7 16 tháng kể từ lúc ký HĐVV 5%
8 18 tháng kể từ lúc ký HĐVV 5%
9 20 tháng kể từ lúc ký HĐVV 5%
10 22 tháng kể từ lúc ký HĐVV 5%
11 24 tháng kể từ lúc ký HĐVV 5%
12 26 tháng kể từ lúc ký HĐVV 5%
13 28 tháng kể từ lúc ký HĐVV 5%
14 30 tháng kể từ lúc ký HĐVV 5%
15 Nhận nhà 22% 97%
16 Nhận sổ 3%
TỔNG Giá trị căn hộ 100%    

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ chủ đầu tư :
More information , please contact us:

Hotline: 0933 168 969

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – KINH DOANH NHÀ
INVESTMENT AND TRADING OF REAL ESTATE JSC
18 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Liên hệ Chủ đầu tư: 0933.168.969 để được hỗ trợ tư vấn